การพัฒนายาต้านเอชไอวีสำหรับเด็กในราคาไม่ถึงหนึ่งดอลลาร์สหรัฐต่อวัน

ณ กรุงเจนีวา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 

Kids jumping and smiling

Unitaid และ DNDi ฉลองความเป็นหุ่นส่วนกับ Cipla ในวันเอดส์โลก

Cipla บริษัทยาอินเดียประกาศความมุ่งมั่นที่จะกำหนดราคาของยาตัวใหม่ Quadrimune ซึ่งเป็นยาแบบ “รวม 4 ใน 1” เพื่อต้านเอชไอวีในเด็ก ให้มีราคาไม่ถึงหนึ่งดอลลาร์สหรัฐต่อวัน โดยในขณะนี้ องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) กำลังพิจารณาอนุมัติยาตัวดังกล่าวเพื่อใช้กับเด็กที่มีน้ำหนักตัว 3 ถึง 25 กิโลกรัม

[English] [Français]

ด้วยความร่วมมือระหว่าง Cipla และองค์กรไม่แสวงหากำไร Drug for Neglected Diseases initiative (DNDi) ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้บริจาคหลายราย รวมถึง Unitaid จึงได้มีการพัฒนายาสูตรผสมสี่ตัวยาต้านไวรัสที่มีรสชาติดีและทนต่อความร้อน สำหรับทารกและเด็กเล็กที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี โดยถ้ายาตัวนี้ได้รับการอนุมัติจาก US FDA ในปี 2563 ยาแบบรวม 4 ใน 1 นี้จะถือได้ว่าเป็นการพัฒนาครั้งใหญ่ของการบำบัดเอชไอวีในเด็กอ่อน และจะทดแทนยาตัวเก่าที่มีรสขมและต้องแช่เย็น หรือทดแทนสูตรยาที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ไม่แนะนำแล้ว

‘Cipla ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาเราได้ช่วยพัฒนายาต้านไวรัสสำหรับผู้ใหญ่ในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อให้ผู้ป่วยในประเทศที่กำลังพัฒนา โดยเฉพาะในแอฟริกา และได้ริเริ่มการพัฒนายาต้านไวรัสสูตรผสมสำหรับเด็ก’ Dr Yusuf K Hamied ประธานของ Cipla กล่าว ‘ในหลายปีที่ผ่านมา การบำบัดเอชไอวีในเด็กได้ถูกละเลย ดั้งนั้น เพื่อที่จะให้แน่ใจถึงการเข้าถึงยาโดยเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่แอฟริกาที่อยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา เมื่อผลิตภัณฑ์ Quadrimune ของเรานี้ได้รับการอนุมัติแล้ว จะมีราคาเพียงไม่ถึงหนึ่งดอลลาร์สหรัฐต่อวัน เพื่อให้เด็กๆ ได้ใช้’

‘เด็กที่อยู่ร่วมกับเอชไอวีได้ถูกละเลยมาเป็นเวลานานเกินไปแล้ว โดยต้องทนกับยาน้ำที่มีรสขมและมีแอลกอฮอล์ผสมถึง 40% Dr Bernard Pécoul ผู้อำนวยการบริหารของ DNDi กล่าว ‘เพราะว่ายาน้ำนี้ต้องเก็บในที่เย็น บรรดาแม่ๆ จึงต้องเอามันไปฝังในทรายเพื่อหนีความร้อน แต่ยา Quadrimune ตัวใหม่นี้มีรสชาติดี ทนความร้อน และใช้ง่าย ทำให้เราได้มียาที่ออกแบบมาเพื่อทารกและเด็กเล็กโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อการเสียชีวิตหากไม่ได้รับการบำบัด’

มีการประเมินว่าเด็กๆ ราว 1.8 ล้านคนอยู่ร่วมกับเอชไอวี โดยเกือบ 90% อาศัยอยู่ในพื้นที่แอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา และยังมีการประเมินว่าเพียง 54% ของเด็กเหล่านี้สามารถเข้าถึงยาต้านไวรัสได้ และเด็กมากกว่า 300 คนต่อวันเสียชีวิตจากโรคนี้ การบำบัดที่ไม่ครอบคลุมทั่วถึงนี้เป็นผลมาจากวิธีการบำบัดที่ไม่เหมาะสมและต่ำกว่ามาตรฐาน

4-in-1 being administered on a spoon with food

Quadrimune มีส่วนผสมของยาต้านไวรัสที่ WHO แนะนำ คือ abacavir, lamivudine, lopinavir และ ritonavir โดยอยู่ในรูปแบบเม็ดเล็กๆ อัดในแคปซูล เมื่อยานี้ได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ปกครองและผู้ดูแลจะสามารถให้ยานี้แก่เด็กได้โดยการโปรยเม็ดเล็กๆ เหล่านี้ผสมในอาหารอ่อน น้ำ หรือนม ซึ่งยาแบบรวม 4 ใน 1 นี้ไม่ต้องแช่เย็นและง่ายต่อการให้ยาแก่ทารกและเด็กต่างวัยและน้ำหนัก

Cipla จะขาย Quadrimune ในราคาหน้าโรงงานที่ 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อแผง 120 แคปซูล คิดได้เป็นราคา 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน (360 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี) สำหรับเด็กที่มีน้ำหนักปานกลางในช่วงระหว่าง 10 ถึง 13.9 กิโลกรัม และในราคาที่ถูกลงที่ 50 เซนต์สหรัฐต่อวันสำหรับเด็กเล็กและทารก

สูตรยาต้านไวรัสแบบรวมหนึ่งที่เหมาะสำหรับเด็กและให้ผลสูงสุดนี้ ทั้งยังเป็นไปตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก จะเป็นตัวผลิกสถานการณ์สำหรับทารกและเด็กเล็กนับล้านคน” Lelio Marmora ผู้อำนวยการบริหารของ Unitaid กล่าว “Unitaid ภูมิใจที่ได้ให้การสนับสนุนตั้งแต่วันแรกของการพัฒนายาต้านแบบ 4 ใน 1 ตัวนี้ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและรสชาติดี ง่ายต่อการใช้ และไม่ต้องแช่เย็น เมื่อได้เริ่มใช้แล้ว สูตรยานวัตกรรมนี้จะสร้างความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ในการบำบัดเด็กเล็ก”

ตั้งแต่ปี 2556 WHO ได้แนะนำสูตรยาต้านไวรัสที่รวมยาประเภท protease inhibitors อันรวมถึง lopinavir/ritonavir (LPV/r) สำหรับทารกและเด็กเล็ก Cipla และ DNDi จึงได้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนา Quadrimune ผ่านการทดสอบมากกว่า 30 สูตรของ abacavir, lamivudine, และ LPV/r เพื่อให้ได้ยาที่มีรสชาติดี และเลือกสูตรที่ได้มาตรฐานสำหรับการส่งขออนุมัติ

ยาแบบรวม 4 ใน 1 สามารถเป็นหนึ่งในหลายทางเลือกในการบำบัดสำหรับเด็กเล็กที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี ซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป

 

 

เกี่ยวกับ DNDi

The Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) เป็นองค์กรการวิจัยและพัฒนาที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ทำงานเพื่อค้นหาการบำบัดรักษาเชื้อโรคที่ถูกละเลย – อย่างที่เห็นได้ชัดคือ โรคลิชมาเนีย โรคไข้เหงาหลับ โรคชากาส โรคเท้าช้าง และ โรคฝีรั่ว – รวมถึงการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่ถูกละเลย โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี และไวรัสตับอักเสบชนิดซี นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 2546 DNDi และหุ้นส่วนได้รังสรรค์นวัตกรรมยาถึง 8 ตัว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ป่วย www.dndi.org

ติดต่อฝ่ายสื่อ:

Ilan Moss
imoss@dndi.org
+1 646 266 5216

วิภาส วิมลเศรษฐ
wwimonsate@extern.dndi.org
+66 81 641 6064

เกี่ยวกับ Unitaid

Unitaid นำพลังแห่งการค้นพบทางการแพทย์สู่ผู้คนที่ต้องการมันมากที่สุด และช่วยปูฐานสำหรับการเผยแผ่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยการร่วมมือกับรัฐบาลและหุ้นส่วน ได้แก่ แผนฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ (PEPFAR) กองทุนโลก และองค์การอนามัยโลก Unitaid ลงทุนในวิธีการใหม่เพื่อป้องกัน ตรวจ และบำบัดรักษาโรคทั้งหลาย รวมถึง เอชไอวี/เอดส์ ไวรัสตับอักเสบชนิดซี วัณโรค และมาลาเรีย ที่รวดเร็วขึ้น ในราคาที่ซื้อหาได้ง่ายขึ้น และได้ประสิทธิผลดีขึ้น โครงการที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นของเราได้ดูแลมากกว่าแค่เชื้อโรคชนิดเดียว เพื่อทำให้ระบบสุขภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด www.unitaid.org

ติดต่อฝ่ายสื่อ:

Sarah Mascheroni
mascheronisa@unitaid.who.int
+41 79 728 73 11

 

Photo credit: Emmanuel Museruka-DNDi