การรณรงค์คัดกรองไวรัสตับอักเสบซีทั่วประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย

กัวลาลัมเปอร์ – 17 กรกฎาคม 2562

สนับสนุนโดยองค์กรยารักษาโรคที่ถูกละเลยและมูลนิธิเพื่อการวินิจฉัยเชิงนวัตกรรมใหม่ การรณรงค์เพื่อค้นหา “ผู้สูญหายนับล้าน” สำหรับภัยเงียบจากโรคที่รักษาได้

[Bahasa Malaysia] [English] [Mandarin Chinese]

One of the clinical volunteers from Hospital Tengku Ampuan Afzan (HTAA) preparing to screen a woman for hepatitis C

มูลนิธิเพื่อการวินิจฉัยเชิงนวัตกรรมใหม่ (The Foundation for Innovative New Diagnostics -FIND) และองค์กรยาเพื่อรักษาโรคที่ถูกละเลย (Drugs for Neglected Diseases initiative – DNDi) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขประเทศมาเลเซีย (MOH) เพื่อเปิดตัวโครงการคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

การรณรงค์ #MYmissingmillions ที่ประกาศในวันไวรัสตับอักเสบโลกปี  2562 มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของการวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบซีโดยเร็ว และเพื่อให้แน่ใจว่าชาวมาเลเซียทุกคนมีโอกาสได้รับการตรวจและการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงฟรี ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีประมาณ 400,000 คนอยู่ในมาเลเซีย มีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อเรื้อรังมากกว่า 71 ล้านคนทั่วโลกซึ่ง 80% เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง (LMICs) ไวรัสตับอักเสบซีเป็นภัยเงียบเนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อไม่ทราบสถานะของตนเองและไม่มีการแสดงอาการของโรคจึงไม่รับการรักษา

ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ชาวมาเลเซียโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมีโอกาสได้รับการตรวจคัดกรองฟรีในเดือนกรกฎาคม โดยใช้การตรวจสอบวินิจฉัยอย่างรวดเร็วและง่ายที่โรงพยาบาลกว่า 100 แห่ง ศูนย์สุขภาพหลัก และศูนย์วิจัย FIND ซึ่งตั้งอยู่ใน 14 รัฐทั่วประเทศ ผู้ป่วยทั้งหมดที่ได้รับการยืนยันว่ามีไวรัสตับอักเสบซี (viremia) จะได้รับการประสานเพื่อดูแลที่สถานพยาบาลท้องถิ่นของรัฐที่มีการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์โดยตรง

การรณรงค์ #MYmissingmillions เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซีย (MOH) เพื่อลดความซับซ้อนและกระจายการตรวจคัดกรองและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี โครงการไวรัสตับอักเสบซี (HCV) แห่งชาติของมาเลเซีย ดำเนินการตามกลยุทธ์การรักษาเพื่อรับมือกับต้นทุนการรักษาที่สูงในประเทศ โดยให้การรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีฟรี (sofosbuvir/daclatasvir) ในโรงพยาบาลของรัฐ

DNDi และ FIND หวังว่าการสนับสนุนดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ของรัฐเพื่อค้นหากลุ่ม #MYmissingmillions

 

เกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบซี

ไวรัสตับอักเสบซีเป็นหนึ่งในโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยที่สุดในโลก ซึ่งติดต่อผ่านการดูแลสุขภาพที่ไม่ปลอดภัยและการใช้ยาเสพติดแบบฉีด มีผู้ติดเชื้อเรื้อรังมากกว่า 71 ล้านคนทั่วโลก โดยมากกว่า 80% เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง (LMICs) – มีเพียงหนึ่งในห้าคนเท่านั้นรู้ว่าพวกเขามีโรคนี้อยู่ ทุกๆ ปีจะมีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 400,000 คน และอัตราการเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงทำให้เป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพทั่วโลก: องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดเป้าหมายในการกำจัดไวรัสตับอักเสบภายในปี 2573 ภาระของโรคไวรัสตับอักเสบซีในประเทศมาเลเซียมีสูงและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอีกหลายทศวรรษต่อจากนี้ ซึ่งจะนำไปสู่การเสียชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อ HCV จำนวน 63,900 คนภายในปี 2582 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.dndi.org

เกี่ยวกับ FIND

FIND เป็นองค์กรระดับโลกที่ไม่แสวงผลกำไร ขับเคลื่อนนวัตกรรมในการพัฒนาและการส่งมอบการวินิจฉัยเพื่อต่อสู้กับโรคที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประชากรที่ยากจนที่สุดในโลก ภารกิจของเราเกี่ยวข้องกับการวิจัยและการพัฒนาเพื่อเข้าถึงการรับมือกับอุปสรรคทางวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างหลักฐานข้อมูลสำหรับผู้กำกับดูแลและผู้กำหนดนโยบาย การจัดการกับความล้มเหลวของตลาด และการสนับสนุนความเข้าใจและการเข้าถึงการวินิจฉัยในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง (LMICs) เราได้ส่งมอบเครื่องมือใหม่สำหรับการวินิจฉัย 24 รายการตั้งแต่ปี 2546 ผลิตภัณฑ์กว่า 50 ล้านรายการที่สนับสนุนโดย FIND ถูกนำส่งให้แก่ประเทศมีรายได้ต่ำและปานกลาง 150 ประเทศตั้งแต่ต้นปี 2558 ในฐานะที่เป็นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก เราทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านวิชาการ อุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคประชาสังคมกว่า 200 องค์กรทั่วโลกในการจัดทำโครงการกว่า 70 โครงการที่เกี่ยวกับโรคที่สำคัญหกด้าน  FIND มีความมุ่งมั่นต่ออนาคตที่การวินิจฉัยสนับสนุนการตัดสินใจในการรักษาและเป็นรากฐานสำหรับการเฝ้าระวัง การควบคุม และการป้องกันโรค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.finddx.org

เกี่ยวกับ DNDi

องค์กรยารักษาโรคที่ไม่ได้รับความสนใจ (DNDi) เป็นองค์กรเพื่อการวิจัยและพัฒนาโดยไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินการส่งมอบการรักษาใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคที่ถูกละเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับ โรคชากาส โรคลิชมาเนีย โรคเท้าช้าง โรคฝีรั่ว เอชไอวี/เอดส์ในเด็ก ไวรัสตับอักเสบซี (HCV) ความมุ่งหมายของ DNDi คือการที่สามารถเข้าถึงการรักษาโรคตับอักเสบซี (HCV) ผ่านการพัฒนาและการขึ้นทะเบียนยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์โดยตรง (DAA) ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนโยบายและเจตจำนงทางการเมืองเพื่อขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงยาต้านไวรัสที่ออกฤทธิ์โดยตรง (DAAs) ทั่วโลก www.dndi.org

 

ข้อมูลติดต่อสื่อ

DNDi South East Asia: Molly Jagpal
+60 (0)12 546 8362
mjagpal@dndi.org

DNDi Geneva: Moyette Gibbons
+41 22 555 19 29
+41 79 940 9017
mgibbons@dndi.org

FIND: Sarah-Jane Loveday, Head of Communications
+41 (0) 22 710 27 88
+41 (0) 79 431 62 44
media@finddx.org