การระบาดใหญ่ของโควิด-19: คำแถลงจาก Dr Bernard Pécoul, ผู้อำนวยการบริหาร DNDi

[Deutsch] [English] [Español] [Français] [Português] [中文] [日本語]

เพื่อนและผู้ร่วมงานที่รัก

ผมหวังว่าคุณได้ดูแลตัวเองอย่างดีในห้วงเวลาที่ยากลำบากและไม่เคยเกิดมาก่อนเช่นนี้

ในภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 DNDi มุ่งมั่นที่จะทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจในสุขภาพ ความปลอดภัย และความอยู่สุขของผู้ป่วยในการวิจัยทางคลินิกของเรา ของภาคีของเรา และของทีมงานของเรา นี่คือความสำคัญสูงสุดของเรา เราจะหาทางเพื่อให้มั่นใจถึงความต่อเนื่องของกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของเรา เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักในการดูแลชุมชนที่ถูกละเลยที่เราให้บริการอยู่ และเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับพวกเขา เรายังได้สำรวจหาวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะสามารถสนับสนุนการต่อสู้กับโควิด-19

ภาคีทางการแพทย์ของเราจำนวนมากได้ ออกไปหรือกำลังจะออกไปสู่แนวหน้าในการต่อสู้กับโควิด-19 ผมขอแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับภาคีของเราในห้วงเวลาที่ยากเข็ญนี้ ในระดับโลกที่เห็นได้ยาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกได้เอาตัวเข้าไปเสี่ยงอย่างมากเพื่อดูแลผู้ป่วยและกักกันการระบาดใหญ่นี้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ร้ายแรงยิ่ง

แล้วเราจะทำอะไรเพื่อเป็นการช่วยเหลือพวกเขาได้บ้าง? ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา DNDi ได้สั่งสมประสบการณ์พิเศษในการร่วมมือดำเนินการวิจัยและพัฒนาที่ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของสาธารณะ จากการเฝ้าดูจนถึงเคียงข้าง จนจัดส่งยารักษาที่สามารถซื้อหาได้ง่ายและไม่ได้จดสิทธิบัตร จำนวนแปดตัวยา สำหรับเชื้อโรคห้าตัวที่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ถูกละเลย เราถือว่านี่เป็นความรับผิดชอบของเราที่จะหยิบยื่นความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของเราแก่องค์กรภาคี เพื่อเปิดคลังข้อมูลตัวยาที่เรามีเพื่อการวิจัยโคโรน่าไวรัส และเพื่อให้ยืมองค์ความรู้และทรัพยากรในที่ที่เราทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการวิจัยทางคลินิก นวัตกรรมยุทธศาสตร์ด้านกฎระเบียบ หรือแนวทางการจดลิขสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาที่จะทำให้มั่นใจได้ถึงการซื้อหาได้ง่ายและความเป็นธรรมในการเข้าถึงยารักษา การตรวจวินิจฉัย หรือวัคซีนตัวใหม่ ที่จะถูกพัฒนาขึ้นมา

เรายังจะทำตัวให้พร้อมเพื่อการสนับสนุนด้วยทุกความสามารถของเรา ซึ่งรวมถึงสถานที่วิจัยที่ได้มาตรฐานระดับโลก ที่น่าจะถูกใช้สำหรับการวิจัยในระยะต่อไป และภาคีหุ้นส่วนทางวิทยาศาสตร์ของเราในหลายประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของความพยายามในการทำให้มั่นใจว่าวิธีแก้ปัญหาที่จะพัฒนาขึ้นนี้จะมีให้ได้โดยทั่วไปและเข้ากันได้กับพื้นที่ที่มีความจำกัดด้านทรัพยากร

วิกฤตินี้ได้ก่อให้เกิดการตอบสนองจำนวนมากจากชุมชนทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงภาครัฐ เอกชน และการศึกษา และได้นำไปสู่ความพยายามอันยิ่งยวดที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อจะพัฒนายารักษาและวัคซีนตัวใหม่ ดังที่มีการประกาศการวิจัยและผลการวิจัยใหม่ๆ รายวัน มันเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นภาคีหุ้นส่วนการวิจัยและพัฒนาของเราหลายรายได้เข้าร่วมในการต่อสู้ครั้งนี้

ในเวลานี้ ชุมชนโลกทั้งหมดต้องทำให้มั่นใจว่าผลของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จะไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขด้านภูมิศาสตร์หรือความร่ำรวย นี่หมายความถึงการประกาศความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนต่อสาธารณะเพื่อให้มั่นใจถึงแนวทางที่เปิดเผยและอย่างมีความร่วมมือที่จะช่วยเร่งการวิจัยและพัฒนาและอำนวยการแบ่งปันความรู้และข้อมูลการวิจัย และที่สำคัญที่สุด มันหมายถึงการตกลงในแผนการพิเศษตั้งแต่แรกเพื่อให้มั่นใจถึงการเข้าถึงได้ง่ายและเป็นธรรมโดยทุกคน

เรามุ่งมั่นในการแบ่งปันประสบการณ์ของเราในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์สาธารณะ และการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายที่เผชิญหน้ากับการระบาดใหญ่นี้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยทุกราย – แม้แต่ผู้ที่ยากจนที่สุด เปราะบางที่สุด และถูกละเลย – สามารถได้รับผลประโยชน์จากผลสำเร็จด้านนวัตกรรมทางการแพทย์

ณ วันนี้ ตามแนวทางระดับโลกและประเทศ เราได้ปิดสำนักงาน DNDi เกือบทั่วโลกเพื่อลดการแพร่เชื้อโคโรน่าไวรัสและสนับสนุน ‘การลดระดับการระบาด’ และทีมงานของเรา นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ผู้จำเป็นต่อการดำเนินการวิจัยทางคลินิกของเรา ได้ทำงานจากบ้าน

ด้วยความปรารถนาดี

Dr Bernard Pécoul
Executive Director
DNDi